Sa mga gustong magbenta

Sa mga gustong magbenta

Gagabayan ka namin sa mga hakbang sa pagbebenta ng real estate.


Tatanungin ka namin tungkol sa background ng pagbebenta ng real estate at magmumungkahi ng pinaka-angkop na plano ayon sa kahilingan ng customer tulad ng presyo at agarang kahilingan sa pagbebenta


Mangyaring dalhin ang mga kinakailangang dokumento tulad ng lokasyon, lugar at floor plan ng property na ibinebenta, lugar ng lupa, impormasyon sa pagpaparehistro, mapa, opisyal na mapa, survey map, atbp. at magpatuloy sa pagtatasa


Bibisitahin namin ang site at titingnan ang kondisyon ng real estate at ang nakapalibot na kapaligiran.


Ipapaalam namin sa iyo ang tungkol sa mga aktwal na gastos gaya ng konstruksiyon at pagsusuri, at kumonsulta sa iyo tungkol sa pamamagitan o pagbili.